Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.10.2021 r. do godz. 13:00
Data publikacji: 2021-10-19
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych ( część II), decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93,
81-225 Gdynia.