Egzamin_na_kwalifikacje_Nurka_Trzeciej_Klasy_Młodszy_Nurek_Państwowej_Straży_Pożarnej_23-24_październik_2021

                                                                                                 Gdynia, 18.10.2021r.

Egzamin

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniach od 23 do 24 października 2021 roku w Polańczyku odbędzie się egzamin na kwalifikacje Nurka Trzeciej Klasy – Młodszy Nurek Państwowej Straży Pożarnej.