FSC_szkolenie_uzupełniające_dla_odnowienia_dyplomu_nurka_dla_osób_niespełniających_wymagań_do_przedłużenia_ważności_dyplomu_FROG_18.10.2021

Szkolenie uzupełniające dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości termin oraz miejsce prowadzenia szkolenia uzupełniającego dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu:

Organizator szkolenia: Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG – Grzegorz Gniwkiewicz NERPA, ul. Józefa Wybickiego 12/30, 82-300 Elbląg

Miejsce szkolenia:

  • Jezioro Wdzydze – Wdzydze Tucholskie 10
  • Elbląski Park Technologiczny (EPT), ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg
  • Port Elbląg

Termin szkolenia: od 18.10.2021 r. do 29.10.2021 r.