„Remont dla przeglądu pośredniego PRS jednostek TUCANA oraz Kontroler 22”; Część 2 dot. jednostki pływającej „Kontroler – 22”
Numer umowy: TP-3800-02/K-22/2021
Data obowiązywania: 2021-10-04
Wykonawca: "Szkuner" Sp. z o. o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo
Wartość umowy: 185299.5 zł