„Remont dla przeglądu pośredniego PRS jednostek TUCANA oraz Kontroler 22” ; Część 1 dot. jednostki pływającej „TUCANA”
Numer umowy: TP-3800-03/T/2021
Data obowiązywania: 2021-10-04
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe "RUROSERW" inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk
Wartość umowy: 258260.64 zł