Roboty pogłębiarskie - Tor Wodny w ramach projektu "Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA"
Numer umowy: RI.226.74.2.16.2021.AP
Data obowiązywania: 2021-10-08
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., 80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66
Wartość umowy: 8103178.38 zł