Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Termin składania ofert do 19.10.2021 r. do godz. 12.00
Data publikacji: 2021-10-11
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowego "SEA" Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na otrzymane pytania - formularz oferty został zaktualizowany, jednocześnie termin składania ofert został wydłużony do dnia19.10.2021 r., do godz. 12.00.