Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.10.2021 r. do godz. 13:00
Data publikacji: 2021-10-11
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 9 692,82 zł brutto (część I postępowania);
Część II została unieważniona.