Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego. Termin składania ofert do 13.10.2021 r. do godz. 10.00
Data publikacji: 2021-10-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę METALZBYT - HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała.
Dziękujemy za złożenie ofert.