Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: TZ2.37.1.1.01.2.2021.GP
Data obowiązywania: 2021-09-27
Wykonawca: Handel Paliwem OKTAN Marek Kurzawski, 81-518 Gdynia, ul. Huzarska 6
Wartość umowy: 2269807.56 zł