Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.10.2021 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2021-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę sprzętu AGD decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni z dnia 06.10.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno;
za cenę 7 453,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.