Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

slajd z tytułem spotkania

W dniu 28go września 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ.

Dziękujemy za udział w spotkaniu oraz w dyskusji.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 12go października 2021r.:

1) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub

2) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub

3) elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE