Usługa polegająca na utrzymaniu czystości
w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Browarnej 82 w Elblągu będącej siedzibą Delegatury oraz Kapitanatu Portu Elbląg oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu będącej siedzibą służb dyżurnych Kapitanatu oraz Oddziału Technicznego i Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego.
Data publikacji: 2021-09-24
Data publikacji wyników postępowania: 2021-10-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., na usługę polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Browarnej 82 w Elblągu oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy KLA-MIR Firma Handlowo Usługowa ul. Okulickiego 1/4 Elbląg, za cenę 36 014,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.