Spotkanie konsultacyjne nt. wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

granice planu

W dniu 28go września 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni (świetlica) pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, którego celem jest zaprezentowanie wstępnej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego planu (tzw. v.0).

Spotkanie planowane jest w godz. 10.00 – 14.00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24 września na adres mailowy: planymorskie@umgdy.gov.pl

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które będą przedmiotem konsultacji.