Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej. Termin składania ofert do 24.09.2021 r. do godz. 14:00.
Data publikacji: 2021-09-17
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.09.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
- dla zad. 1 - SIMBHP Sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-2000 Słupsk;
za cenę 80 306,70 zł netto;
- dla zad. 2 - F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia; za cenę 32 274,00 zł netto;
- dla zad. 3 - SIMBHP Sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-2000 Słupsk;
za cenę 11 709,79 zł netto;
- dla zad. 4 - Griffin Group S.A. Marine sp.k., ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa; za cenę
19 665,00 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.