robotnik specjalista IOW/OOWU w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
Sygnatura ogłoszenia: 27/NSC/2021
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: ul. Kościuszki 13, 76-270 Ustka
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-09-17 do: 2021-09-24
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
robotnik specjalista IOW/OOWU w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
wybrany został kandydat:
Pan JAROSŁAW WELENC zamieszkały w DĘBINIE.