FSC_szkolenie_uzupełniające_na_kwalifikacje_nurka_trzeciej_klasy_młodszy_nurek_państwowa_straż_pożarna_20.09.2021_r_

Szkolenie uzupełniające na kwalifikacje nurka trzeciej klasy młodszy nurek Państwowa Straż pożarna:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości termin oraz miejsce prowadzenia szkolenia uzupełniającego dla odnowienia dyplomu nurka dla osób spełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu przez ośrodek PC Service s.c. – Gdańsk

Miejsce szkolenia: Baza LOK Polańczyk 38-200 ul. Zdrojowa Cypel

Termin szkolenia: od 20.09.2021 r. do 30.09.2021 r.