FSC_szkolenie_uzupełniające_dla_odnowienia_dyplomu_nurka_dla_osób_niespełniających_wymagań_do_przedłużenia_ważności_dyplomu_20-09-2021_r_

Szkolenie uzupełniające dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości termin oraz miejsce prowadzenia szkolenia uzupełniającego dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu:

Miejsce szkolenia: Ośrodek PC Service s.c.:

Gdańska Stocznia Remontowa, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Termin szkolenia: od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r.