FSC_szkolenie_nurek_trzeciej_klasy-12-09-2021_r_

Szkolenie na Nurka trzeciej klasy:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 856 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości termin oraz miejsce prowadzenia szkolenia na nurka trzeciej klasy:

Miejsce szkolenia: Ośrodek PC Service s.c.:

  • Mausz/Frydrychowo
  • Gdańska Stocznia Remontowa, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Termin szkolenia: od 12.09.2021 r. do 28.09.2021 r.