Usługa dozoru elektronicznego budynku Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul Młyńskiej 1B w Słupsku, polegająca na ochronie elektronicznej i konserwacji lokalnego systemu sygnalizacji włamania. Termin składania ofert: 27.09.2021 r., godz. 10.00.

Usługa dozoru elektronicznego budynku Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul Młyńskiej 1B w Słupsku, polegająca na ochronie elektronicznej i konserwacji lokalnego systemu sygnalizacji włamania. Termin składania ofert: 27.09.2021 r., godz. 10.00.
Data publikacji: 2021-09-10
Status postępowania: Badanie i ocena ofert