Dostawa preparatów firmy Unitor dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.09.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-09-09
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę preparatów firmy Unitor, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.09.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wilhelmsen Ships Service Polska Sp. z o.o.,
Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; za cenę 6 457,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.