Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu symetrycznym.
Data publikacji: 2021-09-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na "Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu symetrycznym", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.09.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa za kwotę: 18833,76 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.