Dostawa pontonu wodnego wraz z przyczepą w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie półwyspu Helskiego". Termin składania ofert do dnia 15.09.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-09-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: Dostawę pontonu wodnego wraz z przyczepą w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie półwyspu Helskiego", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.09.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Sportis S.A. , ul. Na Dambnik 22 Bojano, 84-207 Koleczkowo, za cenę 128.535,00zł brutto, oferta uzyskała w ocenie 90 punktów.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 09.09.2021r. o treści: "Czy dopuszczają Państwo silnik marki Honda o mocy 60 KM? (Honda posiada m.in. moce KM 50, 60, 80, 100 i więcej)" - informujemy, iż Zamawiający dopuszcza silniki marki Honda o mocy co najmniej 70KM.
W związku z powyższym zapisy IV. 1) formularza oferty dotyczące silnika zaburtowego otrzymują brzmienie:
• Silnik zaburtowy Yamaha, Volvo Penta, Honda lub Suzuki o mocy co najmniej 70KM
o układ rozruchowy elektryczny
o wielopunktowy wtrysk paliwa
o sposób trymowania i odchylanie: sterowane elektrycznie
o w zestawie: śruba, wiązka elektryczna, obrotomierz z kontrolkami, trym

Załączono zmodyfikowany formularz oferty z uwzględnieniem powyższej zmiany. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Wykonawcy z dnia 09.09.2021r. o treści: "Czy możemy przedstawić ofertę na łódź RiB o dł. 5800 mm, szer. 2350mm, ładowność 1200 kg, 8 osób?" informujemy, iż Zamawiający dopuszcza łódź o podanych parametrach. W związku z powyższym zapisy IV. 1) formularza oferty dotyczące długości całkowitej łodzi otrzymują brzmienie:
• Długość całkowita: min. 4,9m, maks.5,9m

Załączono zmodyfikowany formularz oferty z uwzględnieniem powyższej zmiany. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Ponadto na wniosek Wykonawcy wyjaśniamy poniżej niektóre zapisy z formularza oferty:
Belki sygnalizacyjna - sformułowanie dotyczy wyposażenia łodzi w maszt, na którym osadzona jest belka sygnalizacyjna z nazwą „Urząd Morski w Gdyni”, sygnał dźwiękowy, światła uprzywilejowania, światła nawigacyjne oraz lampa dalekosiężna „szperacz”.
Wielofunkcyjny panel sterowania – sformułowanie dotyczy panelu konsoli sterowej ze wszystkimi przyrządami, wskaźnikami, przyciskami, gniazdami, wyłącznikami niezbędnymi kierowania i obsługi łodzi.
Płyta pawężowa pod silnik – sformułowanie dotyczy płytki pawężowej, do której mocowany jest silnik, dostosowanej wymiarami i parametrami do zastosowanego silnika.