Zamówienie polega na świadczeniu usługi prowadzenia i mediacji podczas:
a) spotkania konsultacyjnego dot. wstępnej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ
b) spotkania konsultacyjnego dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą OOŚ (tzw. dyskusja publiczna)
c) spotkania konsultacyjnego dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą OOŚ (tzw. dyskusja publiczna)
Spotkania konsultacyjne realizowane są w ramach projektu „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów”
Data publikacji: 2021-09-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-24

W postępowaniu do 130 tys zł na świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jerzy Śliwa. Dziękujemy za złożone oferty.