Wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu: „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych dla wybranych akwenów”.

Wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu: „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych dla wybranych akwenów”.
Data publikacji: 2021-09-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-24

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie Wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu: „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych dla wybranych akwenów”, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Triton Polska Sp. z .o.o
Dziękujemy za złożenie ofert.