Usługa wywozu nieczystości, sprzątanie i odśnieżanie chodników oraz odśnieżanie parkingu przy budynku Delegatury w Słupsku, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk. Termin składania ofert 15.09.2021 godz.10.00.
Data publikacji: 2021-09-02
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na "Usługę wywozu nieczystości, sprzątania i odśnieżania chodników oraz odśnieżania parkingu przy budynku Delegatury w Słupsku", wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, NIP: 839-000-56-23