Sukcesywna dostawa obuwia ochronnego i roboczego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 30.08.2021 do godz.15.00
Data publikacji: 2021-08-20
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę obuwia ochronnego i roboczego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 31.08.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, Gdynia
Dziękujemy za złożenie ofert.