Wykonanie projektu budowlanego więźby dachowej wraz z niezbędnym wzmocnieniem stropu I piętra, remontu ściany szachulcowej i elewacji, projektu stabilizacji skarpy dla budynku kapitanatu Portu Elbląg ul. Browarna 82.
Data publikacji: 2021-08-13
Data publikacji wyników postępowania: 2021-09-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., na wykonanie projektu budowlanego więźby dachowej wraz z niezbędnym wzmocnieniem stropu I piętra, remontu ściany szachulcowej i elewacji, projektu stabilizacji skarpy dla budynku Kapitanatu Portu Elbląg, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.09.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowo - Inżynierskiej mgr inż. Łukasz Wiśniewski, ul. Siwa 7, 86-302 Mokre, za cenę 36900,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.