Stworzenie szablonu dla Portalu Informacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2021-08-06
Data publikacji wyników postępowania: 2021-08-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.08.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę KDMC Karolina Podsielnik, Łódź.
Dziękujemy za złożenie ofert