Awaryjna naprawa śruby napędowej na jednostce TUCANA. Termin składania ofert 10.08.2021 r. do godz. 10.00
Data publikacji: 2021-08-04
Data publikacji wyników postępowania: 2021-08-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na awaryjną naprawę śruby napędowej na jednostce TUCANA, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.08.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
PPUH RUROSERW inż Ryszard Szmit, Gdańsk
Dziękujemy za złożenie ofert.