Kierownik Statku I Kategorii (Kapitan) - w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
Sygnatura ogłoszenia: nr 24 (nsc)/2021
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego (TP)
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Pokładowa 9 (załogi jednostek pływających)
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-07-30 do: 2021-08-06
anulowano nabór