Wykonanie analizy prądów i falowania oraz ruchu rumowiska dla zadania pod nazwą „Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”
Numer umowy: 10/IOW/2021
Data obowiązywania: 2021-07-30
Wykonawca: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
Wartość umowy: 196800 zł