Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 03.08.2021 r. do godz. 13:00
Data publikacji: 2021-07-28
Data publikacji wyników postępowania: 2021-08-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę art elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni z dnia 04.08.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U. SMP Elektro Marcin Kowalczyk, ul. Mikołowska 31,
41-400 Mysłowice; za cenę 4 246,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.