ROBOTNIK SPECJALISTA- w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
Sygnatura ogłoszenia: 22/NSC/2021
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-07-26 do: 2021-08-10
nabór zakończony wyborem kandydata/kandydatki