Dostawa narzędzi różnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 29.07.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-07-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-08-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę narzędzi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.07.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
BALT SYSTEM KAROLINA BODNAR, Rębiechowo
Dziękujemy za złożenie ofert.