operator służby kontroli ruchu statków do spraw bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Sygnatura ogłoszenia: 81641
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-07-24 do: 2021-08-06
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
operator służby kontroli ruchu statków do spraw bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej
wybrany został kandydat:
Pan Sebastian Karaś zamieszkały w Gdyni.