Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dn. 6.07.2021 r.

slajd z tytułem spotkania

W dniu 6go lipca 2021 r. odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Gdyni oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 5go sierpnia 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

logotypy