Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dn. 5.07.2021 r.

slajd z tytułem spotkania

W dniu 5go lipca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego we Władysławowie oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 4go sierpnia 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

logotypy