Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 1.07.2021 r.

Slajd z nazwą spotkania

W dniu 1go lipca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 2go sierpnia 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

logotypy