Konferencja podsumowująca budowę wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej

uczestnicy konferencji na koronie wału zdjęcie grupowe

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Krynicy Morskiej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wykonawcy – konsorcjum firm WMW, Inwesmel i Dabi SM, Inżyniera Kontraktu – firmy Sweco, Nadzoru Autorskiego- firmy Bloze oraz pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt.

W piątek, 16 lipca br. odbyła się konferencja podsumowująca budowę wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Projekt został zrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Burmistrz Krynicy Morskiej, Krzysztof Swat

Krzysztof Swat, Burmistrz Krynicy Morskiej podczas konferencji w bardzo ciepłych słowach wypowiadał się o dobrej współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni oraz korzyściach dla Gminy, płynących z realizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Stwierdził m.in., że jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy wał zaczął spełniać swoją funkcję, zastosowanie mobilnych przesłon pozwala na zachowanie pięknych widoków, a droga technologiczna na koronie wału przyciąga turystów oraz mieszkańców.

Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża

Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji projektu podczas prezencji projektu.

Mateusz Kołucki z firmy WMW, przedstawiciel konsorcjum firm WMW, INWESMEL, DABI SM

W trakcie spotkania przebieg realizacji projektu omówił również w imieniu Wykonawcy Mateusz Kołucki z firmy WMW, przedstawiciel konsorcjum firm WMW, INWESMEL, DABI SM

Pracownicy Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie podczas konferencji

Pracownicy Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie podczas konferencji.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję zobaczyć efekty projektu podczas sesji plenerowej.

Przejazd meleksami drogą technologiczną na koronie wału

Przejazd meleksami drogą technologiczną na koronie wału

Rower na wale

Do dyspozycji uczestników konferencji były również rowery…

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenerowej

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenerowej.

 W ramach projektu wykonano:

  • nowe wały przeciwpowodziowe o długości 1183,0 m na odcinku od nasypu oczyszczalni ścieków do połączenia z istniejącym, modernizowanym wałem przy ulicy Przechodniej.
  • przebudowano istniejące wały przeciwpowodziowe na długości 2358 m poprzez podwyższenie korony wału do rzędnej 2,5mn.p.m.
  • mobilne zapory przeciwpowodziowe na terenie portów w Krynicy Morskiej – w porcie rybackim o długości 377,30 m, a w porcie pasażerskim o długości 747,6 m. Zapory są proste w montażu, co jest niezwykle ważne z uwagi na krótki czas, jaki jest potrzebny do ich rozstawienia. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie połączenie stałej konstrukcji wału z przesłonami mobilnymi, montowanymi w razie wystąpienia zagrożenia, jest bardzo korzystny i funkcjonalny m.in. z uwagi na możliwość zachowania walorów krajobrazu, który wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej zostanie zasłonięty przez zapory.
  • drogę serwisową na koronie wału z asfaltowym dywanem. Droga ta, choć w zamierzeniu służy jego obsłudze technicznej,  jest również przepięknym ciągiem spacerowym, który niewątpliwie uatrakcyjni turystycznie fragment brzegu Zalewu Wiślanego, znajdujący się w Krynicy Morskiej.

Projekt realizowany był od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2021 r. Roboty budowlane trwały 33 miesiące, od lipca 2018 r. do kwietnia 2021 r.

Podczas konferencji odbyła się również prezentacja sprzętu oraz elementów mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Prezentacja przesłon mobilnych

Prezentacja przesłon mobilnych.

PRZEPROWADZENIE PRÓBNEGO MONTAŻU MOBILNEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W PORCIE PASAŻERSKIM W KRYNICY MORSKIEJ : materiał Wykonawcy

ładowarka

Ładowarka widłowo teleskopowa zakupiona w ramach projektu.

kład

Kład zakupiony w ramach projektu.

W ramach projektu zakupiono:

  • Ładowarkę widłową teleskopową z osprzętem
  • Samochód dostawczy typu VAN
  • Samochód terenowy
  • Dron
  • Kład wraz z przyczepą
  • Wyposażenie potrzebne do montażu przegród mobilnych

Celem całej inwestycji była poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie  zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat, wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury, znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostały również istniejące walory przyrodnicze.

Długość linii brzegowej, na której prowadzone były działania z zakresu ochrony brzegów morskich to 4,0 km.

Koszt projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 35 000 000 zł.