Dostawa siatki ogrodzeniowej ocynkowanej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.07.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-07-15
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę siatki ogrodzeniowej , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.07.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe METALPOL; RUMIA
Dziękujemy za złożenie ofert.