Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 19.07.2021 r. do godz. 11:00/aktualizacja formularza oferty
Data publikacji: 2021-07-13
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł, w sprawie ofert na: dostawa narzędzi różnych dla potrzeb Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.07.2021 r., postępowanie zostaje unieważnione.