starszy specjalista do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA NR 10/2021
Sygnatura ogłoszenia: 10/2021
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-07-13 do: 2021-07-19
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy specjalista do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA NR 10/2021
wybrany został kandydat:
Pan Michał Tomczyk zamieszkały w Gdyni.