Dostawa flag dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 13.07.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-07-09
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę flag, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.07.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
BIEL-FLAG, Bielsko Biała
Dziękujemy za złożenie ofert.