starszy robotnik ochrony wybrzeża
Sygnatura ogłoszenia: 12/NSC/2021
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Obwód Ochrony Wybrzeża w Ustce
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-07-08 do: 2021-07-16
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy robotnik ochrony wybrzeża
wybrani zostali kandydaci:
Pan JACEK SZAREK zamieszkały w PĘPLINIE.
oraz
Pan MARCIN WELTROWSKI zamieszkały w OBJEŹDZIE.