Wywóz nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady segregowane z Kapitanatu Portu Elbląg i Oddziału Technicznego w Elblągu.
Data publikacji: 2021-07-01
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na wywóz nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady segregowane z Kapitanatu Portu Elbląg i Oddziału Technicznego w Elblągu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Cleaner Zakład Sprzątania S.J. ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg za cenę brutto 14 981,76 zł.