Usługa konserwacji i serwisowania mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej czterech automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2021-06-28
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę konserwacji i serwisowania mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej czterech automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni , spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Lireco tech Sp. z o.o. ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia za kwotę brutto 23 985,00 zł