Dostawa tablic DIBOND oraz naklejek samoprzylepnych na tablice dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 29.06.2021 do godz.12.00
Data publikacji: 2021-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-01

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę tablic DIBOND oraz naklejek samoprzylepnych na tablice, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Solvent Studio Dorota Sysnowiecka-Wysocka, Błonie
Dziękujemy za złożenie ofert.