Usługa polegająca na nadzorze systemu sygnalizacji włamania
i napadu, zainstalowanego w obiekcie Pionu Oznakowania Nawigacyjnego położonym w Gdyni przy ul. 3 Maja wraz z patrolem interwencyjnym.
Data publikacji: 2021-06-24
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę polegającą na nadzorze systemu sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w obiekcie Pionu Oznakowania Nawigacyjnego położonym w Gdyni przy ul. 3 Maja wraz z patrolem interwencyjnym, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.07.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Garda Sp. z o.o., Plac kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia za kwotę brutto 7 084,80 zł