25 czerwca Światowy Dzień Marynarza – kampania Sprawiedliwa Przyszłość dla Marynarzy

światowy Dzien Marynarza 25 czerwca 2021

W następstwie pandemii COVID-19 marynarze znaleźli się zarówno na pierwszej linii frontu globalnego jej oddziaływania , jak i narażeni na trudne warunki pracy związane z niepewnością i trudnościami związanymi z dostępem do portów, zaopatrzeniem, podmianami załóg, repatriacją itp.

W związku z tym kampania Dnia Marynarza 2020 skoncentrowała swoje przesłanie wokół wezwania rządów do uznania marynarzy za kluczowych pracowników i złagodzenia dla nich ograniczeń w podróżowaniu, aby ułatwiać podmiany załóg i swobodne przekraczanie granic.

W roku 2021 Międzynarodowa Organizacja Morska w dalszym ciągu zachęca  rządy do wspierania marynarzy podczas pandemii. Kluczowe aktualnie  jest skupienie wysiłków rządów na minimalizowaniu obostrzeń na granicach w postaci testowania i kwarantanny dla kluczowych pracowników transportu.

Problemem są również przedłużające się kontrakty powodujące brak możliwości repatriacji, a także związane z tym  izolacja, depresja, nasilające się problemy psychiczne marynarzy.

W ramach tegorocznej kampanii zostaną omówione kwestie, które nadal będą istotne dla marynarzy po pandemii, takie jak sprawiedliwe traktowanie marynarzy, uczciwe warunki pracy (zgodnie z Konwencją o pracy na morzu MOP),  szkolenia, kompleksowe podejście do kwestii  bezpieczeństwa itp.

Przesłanie Sekretarza Generalnego IMO